Duurzaamheid

14 februari 2019

Kan technologie ons beschermen tegen de klimaatverandering?

Julien Manceaux

Julien Manceaux

Senior Economist ING België

Technologie kan een cruciale rol spelen bij het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen, maar zal onvoldoende zijn als het ook de energiemix niet verandert.

De Overeenkomst van Parijs, die de emissie van broeikasgassen beoogt terug te dringen tot 76% van het niveau van 1990 om zo de klimaatopwarming deze eeuw te beperken tot 1,5 °C, is erg ambitieus. Rekening houdend met de verwachte economische groei, zal de mens tegen 2050 dubbel zoveel uitstoten als er niet ingegrepen wordt. In dit document tonen we aan dat afgezien van de technologische vooruitgang, deze doelstellingen alleen gehaald kunnen worden als we onze energiemix aanpassen. Om tegemoet te komen aan deze constante nood aan innovatie en de aanpassing van de energiemix, hebben alle actoren in de maatschappij een rol te spelen, en moeten ze daarbij ondersteund worden door het fiscaal en energiebeleid.

"De mens zal tegen 2050 dubbel zoveel uitstoten als er niet ingegrepen wordt."

Meer weten?