Hoeveel moet u sparen voor uw ideale pensioen?

Volstaat uw wettelijk pensioen voor een comfortabele oude dag? Of moet u extra sparen? Wij helpen u dit graag berekenen. Vul het bedrag in dat u later maandelijks nodig hebt. We tonen u dan hoeveel u nog moet sparen en de spaarplannen die u daarbij kunnen helpen.

Uw profiel

Vul uw gegevens in en de resultaten verschijnen automatisch onderaan.

Uw persoonlijke gegevens

Uw pensioen

Vul de leeftijd in waarop u met pensioen denkt te gaan. In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan.
Vul het bedrag in dat u maandelijks denkt nodig te hebben. Onze raming houdt rekening met een jaarlijkse inflatie van 2%.

Uw spaargeld vandaag

Sparen als individu

Vul het kapitaal in dat u elk jaar opbouwt dankzij uw fiscaal voordelig pensioenspaarplan. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, varieert van kalenderjaar tot kalenderjaar. Als u hier de maximale waarde invult, baseren we ons voor onze raming op de maximale waarde voor elk van de volgende jaren. De berekening van deze simulatie houdt ook rekening met een inflatie van 2% en een gemiddeld rendement van 3%.
Hoeveel spaart u jaarlijks voor uw pensioen?
250 euro940 euro (max. in 2015)

Sparen als zelfstandige (via een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)

Welk bedrag spaart u per jaar?
0 euro3.027,09 euro
Vul het kapitaal in dat u al hebt gespaard via de bijdrages in uw groepsverzekering of andere spaar- en beleggingsformules. De simulator houdt rekening met een inflatie van 2% en een gemiddeld rendement van 3%.
Wat is het totaalbedrag dat u vandaag al bij elkaar hebt gespaard?
Vul het kapitaal in dat u elk jaar opbouwt via de bijdrages in uw groepsverzekering of andere spaar- en beleggingsformules. De berekening van deze simulatie houdt ook rekening met een inflatie van 2% en een gemiddeld rendement van 3%.
Wat is het totaalbedrag dat u jaarlijks spaart met deze formules?
0 euro36.000 euro
Verplichte velden

Het resultaat verschijnt automatisch nadat u uw gegevens hebt ingevuld.

We helpen u graag om een extra pensioenkapitaal bij elkaar te sparen.

Proficiat! U kunt rustig uitkijken naar een comfortabel pensioen.

In uw huidige situatie haalt u zonder probleem het pensioenbedrag dat u voor ogen hebt.

Om het gewenste nettopensioen per maand te hebben, raden we u aan om vanaf nu het volgende bedrag te sparen:
 euro/maand
Nog meer goed nieuws! Het bedrag dat u nog extra kunt sparen of beleggen is:
 euro/maand

Goed om te weten

Deze berekening is gebaseerd op het gemiddelde wettelijke pensioen in België en op uw beroepsstatuut. Hebt u andere spaarformules voor uw pensioen? Vermeld ze dan onder "Uw spaargeld vandaag" zodat we dit in de berekening kunnen opnemen.

Deze formules zijn interessant voor u

Deze formules zijn interessant voor u

Misschien hebt u nog andere plannen: een grote reis, verbouwingen aan uw woning, een financieel duwtje in de rug voor uw kids? Of wilt u uw levenscomfort verhogen?

Wist u dat u ook nog een extra voordeel kunt genieten? Door te kiezen voor een spaarplan met belastingvermindering, kunt u vandaag al uw levenscomfort verhogen.

Misschien wilt u uw pensioenkapitaal nog verhogen via uw zaak én tegelijk minder belastingen betalen. Of wilt u ook al sparen voor uw kinderen?

U kunt uw pensioenkapitaal opbouwen aan uw eigen tempo. Er zijn verschillende formules met een gegarandeerd rendement en kapitaalwaarborg, of met een mogelijk hoog rendement.

Wist u dat er spaarplannen zijn waarmee u ook een belastingvermindering geniet? En dat al vanaf een klein bedrag per maand zodat u niet noodzakelijk zwaar in de buidel moet tasten.

Misschien kunt u uw pensioenkapitaal nog verhogen via uw zaak én tegelijk minder belastingen betalen. Of zoekt u andere manieren om zonder veel moeite een centje extra te sparen ?

ING Life Pension Plan

Sparen op lange termijn
Meer info

Ideaal als u geen woonlening hebt!

 • Belastingvermindering
 • Gewaarborgde interesten en kapitaal
 • Bijhoren kosten en taksen
 • Vanaf € 50/maand

Maak een afspraak

ING Focus Plan

Periodiek beleggingsplan
Meer info

Uw beleggingsplan op maat!

 • Mogelijk hoog rendement, maar geen kapitaalgarantie
 • Geleidelijke opbouw van een beleggingsportefeuille
 • U kunt op elk moment uw contract aanpassen
 • Al vanaf € 25/maand!

Maak een afspraak

ING Life Star Plan

Pensioenspaarverzekering
Meer info

Geniet een Belastingvermindering en een gewaarborgde interest!

 • Belastingvermindering (ook als u een woonlening hebt)
 • Gewaarborgde interesten en kapitaal
 • Bijhoren kosten en taksen
 • Vanaf € 25/maand

Maak een afspraak

ING Business Pension Plan

Pensioenplan voor zelfstandige bedrijfsleiders
Meer info

Pensioen via uw vennootschap!

 • Hoge fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten
 • Gewaarborgde interesten en kapitaal
 • Combineerbaar met andere formules
 • U kiest zelf het bedrag van uw premies of het gewenste kapitaal

Maak een afspraak

ING Life Savings Plan

Spaarplan met gewaarborgd rendement
Meer info

Een stevig kapitaal voor langetermijnprojecten!

 • Gewaarborgde interesten en kapitaal
 • U kiest hoeveel en hoe vaak u stort
 • Geen roerende voorheffing op de vervaldag
 • Vanaf € 50/maand

Maak een afspraak

Star Fund

Pensioenspaarfonds
Meer info

Een mogelijk sterk rendement voor uw pensioen!

 • Belastingvermindering
 • Mogelijk hoog rendement op lange termijn, maar geen kapitaalgarantie
 • Bijhoren kosten en taksen
 • Vanaf € 25/maand

Open online

ING VAPZ

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Meer info

Het ideale pensioenplan voor zelfstandigen!

 • Fiscale voordelen voor zelfstandigen
 • Gewaarborgde interesten
 • U kiest hoeveel en hoe vaak u stort
 • Vanaf € 50/maand
 • Combineerbaar met een pensioenspaarplan als individu

Maak een afspraak

Doorlopende Opdracht Automatisch Sparen

Automatisch Sparen
Meer info

Spaar op uw eigen ritme!

 • Automatische betaling
 • U spaart op uw eigen tempo
 • U kiest zelf hoeveel en hoe vaak u spaart

Maak een afspraak

Berekeningsmethode

Gewenst nettopensioen/maand
Gespaard kapitaal op 65 jaar
Kapitaal nodig op 65 jaar
Extra te sparenExtra te beleggen
Dit komt overeen met   per maand
vanaf nu tot uw pensioenleeftijd

Op basis van volgende gegevens

Geslacht
Leeftijd   jaar
Pensioenleeftijd   jaar
Statuut
Pensioensparen
Andere spaarformules

Goed om te weten

Deze simulator houdt rekening met:

 • een gemiddeld rendement van 3% (fiscaal voordelig pensioenspaarplan).
 • een gemiddeld rendement van 2% (ander spaarplan).
 • een jaarlijkse inflatie van 2%.
Wettelijke vermeldingen – Pensioensimulator ING België
Wettelijke vermeldingen – Pensioensimulator ING België

De door de "pensioensimulator" van ING België (hierna "de simulator van ING België" genoemd) verstrekte informatie geldt enkel op de datum van de mededeling ervan. Onderhavige simulatie houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de bij de simulatie geldende wetgeving of reglementering (o.a. fiscale reglementering). Bovendien kunnen de gegevens op basis waarvan de simulatie gemaakt is, ongeacht of het gegevens van ING of van de gebruiker van de simulator van ING België betreft, wijzigen tussen het moment van de simulatie en het moment waarop het verzekeringscontract wordt aangegaan.

De door de simulator van ING België meegedeelde informatie kan nooit als een aanbod worden beschouwd. Aangezien die informatie wordt aangemaakt op basis van de aan ING meegedeelde gegevens en objectieve hypothesen van ING, kan ze voor de simulatorgebruiker niet meer dan eenvoudige ramingen en beoordelingselementen vormen. De cliënt dient ze steeds te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie.

De door de Simulator van ING België meegedeelde informatie houdt enkel rekening met de Belgische fiscaliteit (met uitzondering van andere belastingen en eventuele taksen verschuldigd in het buitenland), dit overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving en reglementering van kracht op 01/05/2012. Het is aan de gebruiker van de simulator van ING België om na te gaan of in voorkomend geval andere belastingen en taksen zijn verschuldigd.

De cijfergegevens, inclusief de bedragen om uw gewenst pensioen en aanvullend inkomen te ramen, zijn louter informatief en worden niet gegarandeerd. De in deze simulator gebruikte historische rendementen geven een indicatie op lange termijn, maar bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

De door de simulator van ING België meegedeelde informatie of de informatie meegedeeld op basis van de simulatie, omvatten niet meer dan eenvoudige ramingen en beoordelingselementen voor de cliënt. De cliënt moet zelf gespecialiseerde adviseurs (fiscale materie ...) raadplegen, onder meer om met zijn specifieke persoonlijke situatie rekening te houden.

De gebruiker van de simulator van ING België blijft uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij uit vrije wil maakt van deze informatie en de gevolgen van zijn beslissingen, behalve in geval van een zware of opzettelijke fout van ING en onverminderd de geldende wetgeving.

De cliënt kan terecht in de kantoren van ING voor alle aanvullende informatie en om eventueel een persoonlijk aanbod aan te vragen. Dat aanbod is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van zijn dossier door ING België of, voor de verzekeringen, door de betrokken verzekeringsmaatschappij. De gebruiker van de simulator van ING België is uiteraard vrij om het aanbod dat hij eventueel van ING België zal ontvangen, al dan niet te aanvaarden.

ING België nv – Bank – Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN (rekening): BE45 3109 1560 2789 (310-9156027-89). Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A.