Hoe krijg je een belastingvoordeel?

Om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel moet je natuurlijk aan enkele criteria voldoen.

Langetermijnspaarverzekering

 • Je sluit een spaarverzekering af bij een verzekeraar.
 • Gewaarborgd kapitaal* en een vaste rentevoet voor elke storting.

ING Life Pension Plan, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, is een tak 21 spaarverzekering naar Belgisch recht.

Meer informatie over Life Pension Plan, in onderstaande documenten. Deze zijn ook gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels in je ING-kantoor.

*ING en NN Insurance zijn aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Wanneer NN Insurance in gebreke zou blijven (door faillissement of wanbetaling) is er een tegemoetkoming die beperkt is tot de afkoopwaarde van het contract en tot maximum 100.000 euro per persoon per instelling.

Er gelden meerdere criteria om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel, zoals onder andere:

 • in België wonen
 • tussen 18 en 64 jaar zijn (op 31 december van het jaar van de aansluiting)
 • je personenbelasting in België betalen

Verder hangt de fiscale behandeling ook af van je persoonlijke situatie en moet je er rekening mee houden dat de criteria in de toekomst kunnen wijzigen. Voor langetermijnsparen gelden andere criteria dan voor pensioensparen.

Hoe groot is zo’n potentieel belastingvoordeel?

Als je in aanmerking komt voor het belastingvoordeel, zal dit een percentage zijn van het bedrag dat je in het vorig inkomstenjaar hebt gespaard. Voor inkomstenjaar 2022 (= aanslagjaar 2023) gelden deze cijfers:

 • 30% belastingvoordeel voor wie een bedrag tot 990 euro per jaar spaart. (Bv. Heb je 990 euro gespaard in 2022, dan is je voordeel 297 euro in 2023.)
 • 25% belastingvoordeel voor wie een bedrag hoger dan 990 euro per jaar en maximum 1.270 euro per jaar spaart. (Bv. Heb je 1.270 euro gespaard in 2022, dan is je voordeel 317,5 euro in 2023.)
Combineren, kan dat?

Je kunt binnen eenzelfde jaar stortingen doen in een pensioenspaarfonds én in een pensioenspaarverzekering, maar enkel genieten van fiscale aftrek voor één van beide.

Een andere optie is een keuze maken tussen beide en die keuze combineren met langetermijnsparen. Voor inkomstenjaar 2022 (= aanslagjaar 2023) gelden in zo’n scenario volgende bedragen:

 • maximum 30% belastingvoordeel voor wie een bedrag tot maximum 2.350 euro per jaar spaart. (Bv. Heb je 2.350 euro gespaard in 2022, dan is je voordeel 705 euro in 2023.)

Het belastingvoordeel kan echter begrensd zijn. Dit kan bijvoorbeeld een impact hebben wanneer je ook een hypothecair krediet hebt. Langetermijnsparen wordt in dezelfde rubriek van de belastingsaangifte ingevuld als sommige fiscale aftrekken voor hypthecaire leningen. Als je met dit type leningen nog niet tot aan de grens van het belastingvoordeel bent, kan het langetermijnsparen de rest bijvullen.

De maximale jaarlijkse premie, die recht geeft op belastingvermindering, hangt bovendien ook af van je beroepsinkomsten.

Pensioenspaarfonds

 • Je kapitaal wordt belegd in aandelen, obligaties en liquide middelen.
 • Het doel is om een hoger rendement te halen. Er is echter marktrisico aan verbonden. Kapitaal en rendement zijn daarom niet gewaarborgd.

Star Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (van het type pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht met een variabel aantal deelnemingsrechten beheerd door NN Investments Partners.

Meer informatie over Star Fund in onderstaande documenten. Deze zijn ook gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels in je ING-kantoor.

Pensioenspaarverzekering

 • Je sluit een spaarverzekering af bij een verzekeraar.
 • Gewaarborgd kapitaal* en een vaste rentevoet voor elke storting.

ING Life Star Plan, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, is een tak 21-spaarverzekering naar Belgisch recht.

Meer informatie over Life Star Plan in onderstaande documenten. Deze zijn ook gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels in je ING-kantoor.

*ING en NN Insurance zijn aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Wanneer NN Insurance in gebreke zou blijven (door faillissement of wanbetaling) is er een tegemoetkoming die beperkt is tot de afkoopwaarde van het contract en tot maximum 100.000 euro per persoon per instelling.