Internetfraude via phishing

Phishing: nieuw type fraude met kaartbestellingen


Wat kunt u doen voor uw veiligheid ?


- Meld nooit aan in Home’Bank door te klikken op een link in een e-mail.

- Stuur een bankkaart nooit per post op.

- Knip een bankkaart en de chip ervan door als u de kaart niet meer gebruikt of als ze niet meer geldig is.

- Vul nooit de geheime code (pincode) van uw bankkaart in op een website (u moet ze enkel intoetsen op de ING Card Reader).


Internet heeft ons leven een pak vereenvoudigd. We doen zowat alles via onze computer, van boodschappen tot bankieren. Jammer genoeg zijn hier soms nadelen aan verbonden. Want door bijvoorbeeld online in te schrijven op een nieuwsbrief of deel te nemen aan een wedstrijd, geven we veel informatie over onszelf vrij. En dat hebben fraudeurs begrepen. Via phishing proberen ze om onze vertrouwelijke gegevens te bemachtigen om die nadien te misbruiken.

Ontdek hoe de fraudeurs te werk gaan.

Video bekijken

Wat is phishing?

“Phishing” is een methode die fraudeurs toepassen om vertrouwelijke gegevens zoals uw paswoord, pincode, nummer van uw bank- of identiteitskaart te ontfutselen.
Hun doel? Betalingen vanaf uw rekening uitvoeren met behulp van de “gestolen” informatie.

Concreet werkt een “phisher” in 2 of 3 stappen.

 • Stap 1: fraudeurs misbruiken het logo en de identiteit van ING om er misleidende e-mails mee te maken. In deze e-mails wordt u onder een vals voorwendsel overtuigd om uw bankgegevens na te kijken door op een link in de mail te klikken.
 • Stap 2: de link brengt u naar een valse webpagina die sprekend op de aanmeldpagina van Home’Bank en Business'Bank lijkt. Daar wordt u gevraagd om een aantal velden in te vullen of handelingen uit te voeren. Voor u het weet, hebt u al uw vertrouwelijke gegevens vrijgegeven.
 • Stap 3: daarna krijgt u mogelijk nog een bedrieglijke telefoon. We spreken dan van vishing. Iemand die zich voordoet als ING-medewerker vraagt u naar enkele cijfercodes die u genereert met uw bankkaart en kaartlezer. Zogezegd om de update van uw gegevens te bevestigen. In werkelijkheid voert de fraudeur met die codes betalingen vanaf uw rekening uit.


Hoe herkent u phishing?

Om te vermijden dat u financiële schade oploopt, moet u misleidende e-mails, telefoons en valse websites kunnen herkennen.
Bovendien moet u weten welke informatie u nooit mag vrijgeven en welke informatie wij u nooit zullen vragen.

Misleidende e-mail

Aandachtspunten

 • Misleidende e-mails staan vaak vol met schrijffouten!

 • ING vraagt nooit naar uw vertrouwelijke gegevens via e-mail.
Voorbeeld:

« Er is geconstateerd dat uw online ING Bank BELGIË (ing.be) rekening nog niet voorzien »

Valse website

Aandachtspunten

 • Is de site wel echt? Als de URL met “https://” begint en “ing.be” bevat, zit u goed.

 • Ga altijd naar de aanmeldpagina van Home’Bank of Business'Bank via de ING-website www.ing.be.
Voorbeeld:
point of attention in the url 

Bedrieglijke telefoon

Vishing  

Aandachtspunten

 • ING vraagt nooit naar uw vertrouwelijke gegevens via telefoon.

 • U hebt een ING-medewerker aan de lijn, maar twijfelt of wij het zijn? Bel ons zelf terug op +32 2 464 60 01. U vindt dit nummer ook op de achterkant van uw ING-bankkaart.
 


Wat moet u doen bij een poging tot phishing?

U kreeg een verdachte e-mail of telefoon? Laat het ons weten!


 • Neem onmiddellijk contact op met de Home’Bank-helpdesk op het nummer +32 2 464 60 01. Ook als u geen vertrouwelijke informatie hebt gegeven.
 • Mail ook onmiddellijk een kopie van de verdachte e-mail naar phishing@ing.be.