Privilegio

Alleen maar voordelen op het menu

Privilegio is een bankdienstenpakket dat samen met uw werkgever werd samengesteld. Het biedt u vele interessante voordelen.

 • Exclusieve kortingen
 • Ook voor uw partner
 • Het hele jaar door

HR-verantwoordelijke?

Wilt u de Privilegio-voordelen van ING voor uw medewerkers of uw bedrijf? Neem dan zeker contact met ons op.

U wilt Privilegio-cliënt worden? Ga even langs in een ING-kantoor. Een medewerker zorgt ervoor dat u snel van deze Privilegio-voordelen kunt gebruikmaken.

Sorteer op

 • Alles [10]
 • Dagelijks bankieren [2]
 • Verzekeren [3]
 • Lenen[1]
 • Beleggen[3]
 • Jongeren[1]
Privilegio-voordelen

Maak een afspraak

 

Privilegio-voordelen

Om gebruik te maken van de Privilegio-voordelen, moet u 1 keer langs in een ING-kantoor. Een medewerker zorgt ervoor dat u snel Privilegio-cliënt bent.

Loondomiciliëring

€ 100

bij loondomiciliëring

Loondomiciliëring

Download het document en laat uw loon op uw ING-rekening storten. U krijgt 100 euro!

Autoverzekering

10%

terugbetaald

Autoverzekering

De ING Autoverzekering biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding. Onze medewerkers staan altijd voor u klaar en regelen een vlotte overstap.

Reisverzekering

10%

terugbetaald

Reisverzekering

ING Lion Assistance? Dat is bijstand thuis en in het buitenland én bijstand aan voertuigen. Onze medewerkers zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Woningverzekering

5%

korting, elk jaar opnieuw!

Woningverzekering

ING Home Insurance is volledig afgestemd op de risico’s die u loopt als huurder of eigenaar. Vul de actiecode PRIVILEGIO5 in als u deze verzekering online aanvraagt en betaal elk jaar 5% minder!

Woonkrediet

max.
- € 200

op de dossierkosten

Woonkrediet

U kiest een vaste of variabele rentevoet. Met de gratis en online simulatietools vindt u snel de formule die het best voor u past.

Pensioenspaarfonds

€ 20

gestort op uw rekening

Pensioenspaarfonds

Star Fund is fiscaal aftrekbaar en biedt een mogelijk hoge opbrengst. U bepaalt zelf hoeveel u stort en hoe vaak.

Pensioenspaar-
verzekering

€ 20

gestort op uw rekening

Pensioenspaar-
verzekering

ING Life Star Plan is fiscaal aftrekbaar en biedt een gegarandeerde interest. De looptijd is minimaal 10 jaar.

Sparen op lange termijn

€ 20

gestort op uw rekening

Sparen op lange termijn

ING Life Pension Plan is fiscaal aftrekbaar en biedt een gegarandeerde interest. De ideale formule als u geen woonkrediet hebt.

Periodiek beleggingsplan

€ 20

gestort op uw rekening

Periodiek beleggingsplan

Het ING Focus Plan Bricks for Kids biedt een mogelijk hoge opbrengst. U kiest zelf hoeveel geld u stort (vanaf 25 euro), hoe vaak en hoe lang.


En nog meer diensten die praktisch en gratis zijn

Home'Bank
De bank op uw
computer:
u regelt uw bankzaken in alle veiligheid op uw computer wanneer u maar wilt.
Mobile Banking
Smartphone- en tabletapplicaties met vele handige functies. U hebt
uw bank altijd op zak.
ing.be
Een complete site met productfiches, simulatietools, aanvraagmogelijkheden en nog veel meer.
Maak een afspraak
Ga eens langs in uw ING-kantoor wanneer het ù past!

 

Legale vermeldingen
Legale vermeldingen

 

Loondomiciliëring

Aanbod zonder verplichting om een product of dienst van ING te kopen. Aanbod enkel geldig bij een effectieve inkomstendomiciliëring op een zichtrekening bij ING België. De inkomstendomiciliëring moet effectief zijn vanaf een datum in de periode van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 en dat minstens gedurende 3 opeenvolgende maanden. Hiervoor wordt rekening gehouden met beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, uitkeringen en huurinkomsten. Aanbod beperkt tot één cadeau van 100 euro per persoon. Aanbod enkel bestemd voor personeelsleden van een partneronderneming van het Privilegio-programma van ING (lijst op aanvraag) en hun partners, op voorwaarde dat zij op 01/01/2018 hun inkomsten nog niet gedomicilieerd hebben op een ING-zichtrekening. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van ING voor dezelfde service. De 100 euro zullen binnen 3 maanden na de domiciliëring worden gestort op uw ING-zichtrekening waarop de inkomsten worden gedomicilieerd.

Woonkrediet

Korting van 200 euro op de dossierkosten verbonden aan het afsluiten van een hypothecair krediet onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 inzake het hypothecair krediet (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING en wederzijds akkoord) en waarvan de aanvraag bij ING wordt ingediend tussen 01/01/2018 en 31/12/2018. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen voor dezelfde dienst, beperkt tot één korting per persoon en uitsluitend bestemd voor de personeelsleden van een partneronderneming van het ING Privilegio-programma (lijst op aanvraag) en voor hun partner, die op 01/01/2018 nog geen hypothecair krediet hebben afgesloten bij ING.

Voorwaarden en prospectus beschikbaar in alle ING-kantoren. ING België nv – Bank/kredietgever – Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel, België.

Autoverzekering

 • Bij een contractovername van een andere verzekeraar moet u ons een schadeattest bezorgen. Als we dat attest niet tijdig ontvangen, zullen we de polis stopzetten. Bij een contractovername kunnen we alle administratieve formaliteiten in orde brengen als u dat wenst.
 • De ING Autoverzekering dekt geen voertuigen voor professioneel gebruik (ongeacht of het om goederen- of personenvervoer gaat).
 • Om de overeengekomen waarborgen te genieten, moet u de gebruikelijke bestuurder van het voertuig correct opgeven.
 • Raadpleeg voor de geldende voorwaarden, uitsluitingen en limieten de algemene voorwaarden en de informatiefiches die beschikbaar zijn op ing.be en in alle ING-kantoren. We verzoeken u kennis te nemen van deze documenten voordat u intekent.


De ING Autoverzekering wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar en van wederzijds akkoord) door:

Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - www.ing.be - RPR Brussel - BTW: BE 0403.200.393. BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar
NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Vertegenwoordiger in België
NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nummer 2551. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, België – www.nn.be - RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE95 3200 0812 7458.

Brand- en familiale verzekering

De korting van 5% op de jaarpremie blijft de hele contractduur geldig en wordt toegekend bij iedere nieuwe inschrijving voor een ING Home & Family Insurance tussen 01/01/2018 en 31/12/2018, onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door de verzekeraar en wederzijds akkoord en van de werkelijke inwerkingtreding van de overeenkomst. Aanbod geldig in uw ING-kantoor bij inschrijving. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen voor hetzelfde product, beperkt tot één korting per persoon en per verzekering en uitsluitend bestemd voor de personeelsleden van een partneronderneming van het ING Privilegio-programma (lijst op aanvraag) en voor hun partner, die op 01/01/2018 nog geen ING Home & Family Insurance hebben afgesloten.

Goed om te weten

 • Diefstal is alleen verzekerd als uw woning regelmatig bewoond is en als bij afwezigheid alle buitendeuren op slot zijn en alle vensters (ook de dak- en kiepramen) gesloten zijn.
 • In sommige gevallen kan de waarborg diefstal alleen maar worden afgesloten als de woning met een erkend alarmsysteem is uitgerust. Het systeem moet dan ook bij elke afwezigheid worden ingeschakeld om bij diefstal een beroep te kunnen doen op de verzekering.
 • De schade veroorzaakt tijdens bouw- of renovatiewerkzaamheden is niet verzekerd, tenzij er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en die werkzaamheden.
 • Voor stoffelijke schade is een vrijstelling van toepassing.
 • Caravans en woonboten zijn niet verzekerd (als woning).
 • Woningen waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend zijn niet verzekerd, behoudens uitzonderingen die in de algemene voorwaarden zijn vermeld.
 • Uw contractuele aansprakelijkheid is niet verzekerd. De familiale verzekering dekt bijvoorbeeld geen schade aan materiaal dat u hebt gehuurd bij een verhuurbedrijf of dat u van een vriend hebt geleend.
 • Raadpleeg voor de geldende voorwaarden, uitsluitingen en limieten de algemene voorwaarden en de informatiefiches die beschikbaar zijn op ing.be en in alle ING-kantoren. We verzoeken u kennis te nemen van die documenten voor u intekent.


De ING Home & Family Insurance is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt. Om de premie te berekenen en een offerte te ontvangen, kunt u terecht in een ING-kantoor of op de simulator via ing.be of Home’Bank. U kunt de algemene informatie over de verzekeringen en het beleid van ING België nv en de verzekeraar inzake belangenconflicten (met inbegrip van de voordelen) raadplegen op www.ing.be > Tarieven en reglementen > Informatie en reglementen. Klachten kunt u richten aan ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel (tel. + 32 2 547 61 02 – e-mail: klachten@ing.be) of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (tel. + 32 2 547 58 71 – e-mail: info@ombudsman.as).

De ING Home & Family Insurance wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeringsmaatschappij en wederzijds akkoord) door:

Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar

NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Vertegenwoordiger in België

NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nummer 2551. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, België – www.nn.be - RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE95 3200 0812 7458.

Bijstandsverzekering

Korting van 10% op de eerste jaarlijkse premie van een ING Lion Assistance geldig voor elke opening van een nieuw jaarcontract voor een ING Lion Assistance voor een periode van minstens één jaar, op voorwaarde dat de aanvraag bij ING België wordt ingediend tussen 01/01/2018 en 31/12/2018 (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar en wederzijds akkoord) en onder voorbehoud van de werkelijke inwerkingtreding van de overeenkomst. Aanbod beperkt tot één korting per persoon en per verzekering en uitsluitend bestemd voor de personeelsleden van een partneronderneming van het ING Privilegio-programma (lijst op aanvraag) en voor hun partner, die op 01/01/2018 nog geen ING Lion Assistance hebben afgesloten. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van ING voor dezelfde dienst.

Goed om te weten

 • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland: tot 100.000 euro per verzekerde bij een jaarcontract; er is een franchise van 50 euro.
 • Terugbetaling van de nabehandelingskosten in België: tot 2.500 euro per verzekerde en op voorwaarde dat de verzekerde minstens een nacht in het hospitaal werd opgenomen.
 • Terugbetaling van de kosten van de zoek- en reddingsoperatie: tot maximaal 7.500 euro per verzekerde.
 • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en andere verzekerden of van de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden (tot maximaal 100 euro per dag en tot maximaal 10 dagen per verzekerde).
 • Raadpleeg voor de geldende voorwaarden, uitsluitingen en limieten de algemene voorwaarden en de informatiefiches die beschikbaar zijn op ing.be en in alle ING-kantoren. We verzoeken u kennis te nemen van die documenten voordat u intekent.


De ING Lion Assistance is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt. Om de premie te berekenen en een offerte te ontvangen, kunt u terecht in een ING-kantoor of op de simulator via www.ing.be of Home’Bank. U kunt de algemene informatie over de verzekeringen en het beleid van ING België nv en de verzekeraar inzake belangenconflicten (met inbegrip van de voordelen) raadplegen op www.ing.be > Tarieven en reglementen > Informatie en reglementen. Klachten kunt u richten aan ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel (tel. + 32 2 547 61 02 – e-mail: klachten@ing.be) of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (tel. + 32 2 547 58 71 – e-mail: info@ombudsman.as).

ING Lion Assistance wordt u voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Inter Partner Assistance nv en wederzijds akkoord) door:

Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar

NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Pensioenspaarverzekering

Korting van 20 euro geldig bij iedere inschrijving voor een ING Life Star Plan of een ING Life Pension Plan (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door NN Insurance nv en wederzijds akkoord) voor alle aanvragen die tussen 01/01/2018 en 31/12/2018 bij ING België nv zijn ingediend. Aanbod uitsluitend bestemd voor personeelsleden van een partneronderneming van het ING Privilegio-programma (lijst op aanvraag) die op 01/01/2018 nog geen ING Life Star Plan of ING Life Pension Plan hebben.

ING Life Star Plan:

Definitie

Het ING Life Star Plan, een product naar Belgisch recht ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, is een tak 21-levensverzekering met een spaarcomponent (spaarverzekering), met flexibele premies en een gewaarborgde intrestvoet op de gestorte nettopremies. Dit product valt onder het Belgische recht.

Doelstelling

Het doel is om op uw eigen tempo en in alle veiligheid een pensioenkapitaal op te bouwen en te profiteren van een belastingvermindering van maximaal 282 euro (voor het inkomstenjaar  2018 - aanslagjaar 2019)), zonder rekening te houden met de eventuele aanvullende gemeentebelasting. De belastingvermindering stemt overeen met 30% van de gestorte premies.

Rendement:

Het rendement bestaat uit een gewaarborgde rente, aangevuld met een eventuele winstdeelname.
Die gegarandeerde intrestvoet is van toepassing op de gestorte nettopremie en is voor die premie gewaarborgd over de hele looptijd van het contract. Voor de toekomstige premies is die intrestvoet niet gewaarborgd. Sinds 8 februari  2018 bedraagt de gegarandeerde intrestvoet 0.65% (zonder kosten en taksen). De rente blijft geldig tot NN Insurance Belgium nv deze wijzigt. De klant zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht via zijn jaarstaten. Het winstdeelnamepercentage varieert ieder jaar en kan niet worden gegarandeerd. De winstdeelname hangt af van de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv.

Risico

Faillissement van de verzekeringsmaatschappij:
Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden.

Beschermingsfonds

NN Insurance Belgium nv is sinds 01/01/2011 aangesloten bij het Bijzonder Fonds voor de Bescherming van Deposito's en Levensverzekeringen (opgericht bij KB van 14/11/2008). De bescherming van het Bijzonder Fonds betreft levensverzekeringen met gewaarborgd rendement die tot tak 21 behoren (waaronder ING Life Star Plan). Ze is beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten en tot een bedrag van 100.000 euro voor alle beschermde contracten die door eenzelfde verzekeringnemer bij NN Insurance Belgium nv worden aangegaan. Adres van het Bijzonder Beschermingsfonds: Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

Premiebedrag en looptijd

Minimumpremie van 25 euro per maand of 300 euro per jaar, maximumpremie van 940 euro (inkomstenjaar  2018 – aanslagjaar 2019)). Het contract heeft een looptijd van minstens tien jaar vanaf de inwerkingtreding. De in het verzekeringscontract vastgelegde einddatum is ten vroegste de datum waarop de verzekerde 65 jaar wordt. Tot 64 jaar heeft de Belgische belastingplichtige de mogelijkheid om tegen fiscaal voordelige voorwaarden elk jaar een bedrag (momenteel maximaal 940 euro; inkomsten  2018 – aanslagjaar 2019)) te beleggen in dit pensioenspaarverzekering.

Kosten

Instapkosten: 3% op elke gestorte premie. Afkoopkosten: 5% (afnemend de laatste vijf jaar van het contract). Tarieven op 03/02/2018, wijzigbaar na voorafgaand bericht (via de informatiefiche) voor de intekening.

Fiscaal stelsel

Op basis van de huidige belastingwetgeving zijn de volgende regels van toepassing:

 • Op de stortingen is geen premietaks verschuldigd.
 • De verzekeringnemer kan voor de gestorte premies een belastingvermindering genieten in het kader van het pensioensparen.
 • De stortingen komen in aanmerking voor een belastingvermindering tot 31 december van het jaar waarin de verzekeringnemer de leeftijd van 64 bereikt.
 • Wanneer de verzekeringnemer 60 jaar* wordt, is in principe een anticipatieve heffing van 8% verschuldigd op de totale spaarreserve (exclusief winstdeelname). Die heffing is bevrijdend, en door de inning ervan is het kapitaal op de eindvervaldag dan ook vrijgesteld van elke andere belasting.
 • In geval van afkoop voor de einddatum van het contract zijn de kapitalen onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing of een taks op het langetermijnsparen van 8% of 33%** naargelang van de omstandigheden.
 • Bij overlijden vóór 60 jaar is op het kapitaal een bedrijfsvoorheffing van 8,08% van toepassing. Voor de contracten met een reserve op 31/12/2014 wordt elk jaar tussen 2015 en 2019 anticipatief 1% van de taks ingehouden. De anticipatieve heffing wordt berekend op het bedrag van de reserve op 31/12/2014. Het bedrag van de anticipatieve heffingen wordt vervolgens afgetrokken van de verschuldigde belastingen en taksen.


* Als het contract wordt aangegaan door een verzekeringnemer van 55 jaar of ouder, dan is de taks verschuldigd op de tiende verjaardag van het afsluiten van het contract.
** 8,08% of 33,31% als het een bedrijfsvoorheffing betreft.

Dat is van toepassing op een gemiddelde retailklant, natuurlijke persoon en inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

Waarde van het contract (reserve)

Elk jaar ontvangt de verzekeringnemer van NN Insurance Belgium nv een jaarstaat met de waarde van zijn contract op 31 december van het vorige jaar.

Klachtenbehandeling

Bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of via e-mail, klachten@ing.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

BELANGRIJK
Alvorens in te tekenen, raden wij u aan kennis te nemen van de volgende documenten:

Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

ING Life Star Plan wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord) door:

Verzekeraar:

NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza – Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem – www.nn.be – RPR Brussel – Btw: BE 0890.270.057 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Verzekeringsbemiddelaar:

ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.

ING België nv (artikel 107 §3 van het bijzonder reglement voor verrichtingen in financiële instrumenten en spaar- en beleggingsverzekeringen van ING, afgekort 'BRVI') en NN Insurance Belgium nv verlenen geen beleggingsdiensten aan US Persons.

ING Life Pension Plan

Definitie:

Het ING Life Pension Plan, een product naar Belgisch recht ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, is een tak 21-levensverzekering met een spaarcomponent (spaarverzekering), met flexibele premies en een gewaarborgde intrestvoet op de gestorte nettopremies.

Doelstelling:

Het doel is op uw eigen tempo en in alle veiligheid een pensioenkapitaal op te bouwen en te profiteren van een belastingvermindering van maximaal 678 euro (voor het inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019)), zonder rekening te houden met de eventuele aanvullende gemeentebelasting. De belastingvermindering stemt overeen met 30% van de gestorte premies.

Rendement: Het rendement bestaat uit een gewaarborgde rente, aangevuld met een eventuele winstdeelname. Die gegarandeerde intrestvoet is van toepassing op de gestorte nettopremie en is voor die premie gewaarborgd over de volledige looptijd van het contract. Voor de toekomstige premies is de rente niet gewaarborgd. Sinds 08/02/2018 bedraagt de gewaarborgde rente 0.65% (uitgezonderd kosten en taksen). De rente blijft geldig tot NN Insurance Belgium nv deze wijzigt. De cliënt zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht via zijn jaarstaten. Het winstdeelnamepercentage varieert ieder jaar en kan niet worden gegarandeerd. De winstdeelname hangt af van de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv.

Risico:

Faillissement van de verzekeringsmaatschappij:

Levensverzekeringscontracten worden binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden.

Beschermingsfonds

NN Insurance Belgium nv is sinds 01/01/2011 aangesloten bij het Bijzonder Fonds voor de Bescherming van Deposito’s en Levensverzekeringen (opgericht bij KB van 14 november 2008). De bescherming betreft levensverzekeringen met gewaarborgd rendement die tot tak 21 behoren (waaronder ING Life Pension Plan). Ze is beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten en tot een bedrag van 100.000 euro voor alle beschermde contracten die door eenzelfde verzekeringnemer bij NN Insurance Belgium nv worden aangegaan. Adres van het Bijzonder Beschermingsfonds: Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

Premiebedrag en looptijd: Minimumpremie van 50 euro per maand of 600 euro per jaar, maximumpremie van 2.260 euro (inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019)). De maximumpremie hangt af van de beroepsinkomsten. Het contract heeft een looptijd van minstens tien jaar vanaf de inwerkingtreding. De in het verzekeringscontract vastgelegde einddatum is ten vroegste de datum waarop de verzekerde 65 jaar wordt.

Kosten: Instapkosten: 3,5% op elke gestorte premie (na aftrek van de premietaks). Afkoopkosten: 5%, afnemend de laatste vijf jaar van het contract. Tarieven op 08/02/2018, wijzigbaar na voorafgaand bericht (via de informatiefiche) voor de intekening.

Fiscaal stelsel: Op basis van de huidige belastingwetgeving zijn de volgende regels van toepassing:

 • Op het bedrag van de premie wordt een taks van 2% aangerekend.
 • De verzekeringnemer kan voor de gestorte premies een belastingvermindering genieten in het kader van het langetermijnsparen. Ook andere elementen kunnen in de fiscale enveloppe voor het langetermijnsparen worden opgenomen, zoals de kapitaalaflossingen en intresten van hypothecaire leningen, de premies van de schuldsaldoverzekering en de premies van andere individuele levensverzekeringen.
 • Wanneer de verzekeringnemer 60 jaar* wordt, is in principe een anticipatieve heffing van 10,00% verschuldigd op de spaarreserve (exclusief winstdeelname); die heffing heeft een bevrijdend karakter en door de inning ervan is het kapitaal op de eindvervaldag dan ook vrijgesteld van elke andere belasting.
 • Bij afkoop vóór de einddatum van het contract is naargelang de omstandigheden op de kapitalen een bedrijfsvoorheffing of de taks op het langetermijnsparen van 10% of 33%** verschuldigd.
 • Bij overlijden vóór 60 jaar, is op het kapitaal een bedrijfsvoorheffing van 10,09% van toepassing.

* Als het contract wordt aangegaan door een verzekeringnemer van 55 jaar of ouder, dan is de taks verschuldigd op de tiende verjaardag van het afsluiten van het contract.
** 10,09% of 33,31% als het een bedrijfsvoorheffing betreft.

Dit belastingstelsel is van toepassing op natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Waarde van het contract (reserve): Elk jaar ontvangt de verzekeringnemer van NN Insurance Belgium nv een jaarstaat met de waarde van zijn contract op 31 december van het vorige jaar.

Klachtenbehandeling: Bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of via e-mail, klachten@ing.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

BELANGRIJK

Alvorens in te tekenen, raden wij u aan kennis te nemen van de volgende documenten:

 • De financiële infofiche levensverzekering en de algemene voorwaarden die gratis te verkrijgen zijn in alle kantoren of op ing.be (onder Pensioen > Fiscaal sparen > Langetermijnsparen).
 • De algemene beleggingsverzekering en het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen van ING (BRVI) gratis te verkrijgen in alle ING-kantoren of op ing.be (onder Tarieven en reglementen > Informatie en reglementen > Beleggen).

Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

ING Life Pension Plan wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord) door:

Verzekeraar:

NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza – Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem – www.nn.be – RPR Brussel – Btw: BE 0890.270.057 – BIC:BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Verzekeringsbemiddelaar:

ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.

ING België nv (artikel 107 §3 van het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen van ING, afgekort ‘BRVI’) en NN Insurance Belgium nv verlenen geen beleggingsdiensten aan “U.S. Persons”.

Pensioenspaarfonds

Korting van 20 euro geldig bij iedere inschrijving voor een pensioenspaarplan Star Fund (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België nv en wederzijds akkoord) waarvan de aanvraag tussen 01/01/2018 en 31/12/2018 is ingediend bij ING België nv. Aanbod uitsluitend bestemd voor de personeelsleden van een partneronderneming van het ING Privilegio-programma (lijst op aanvraag), die 01/01/2018 nog geen ING Star Fund hebben.

Star Fund, een gemeenschappelijk pensioenspaarfonds naar Belgisch recht aangeboden door NN Investment Partners Belgium nv, wordt voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393. BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), die uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd wordt en met als enig doel te beleggen in financiële producten. Het kapitaal van de ICB stijgt of daalt naargelang aandeelhouders in- of uitstappen.

Doel en rendement

Star Fund streeft naar kapitaalaanwas op lange termijn. Het doel is op eigen tempo een pensioenkapitaal op te bouwen en te profiteren van een belastingvermindering van maximaal 282 euro (voor het inkomstenjaar  2018 - aanslagjaar 2019)), zonder rekening te houden met de eventuele aanvullende gemeentebelasting. De belastingvermindering stemt overeen met 30% van de gestorte premies. Het fonds belegt in een evenwichtige portefeuille van aandelen, obligaties en liquide middelen, hoofdzakelijk in euro, volgens de wetgeving die van toepassing is op de fondsen en de belastingreglementering van de pensioenspaarfondsen. Het belegt enkel in bedrijven die in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op de beurs genoteerd zijn. De portefeuille is verdeeld over meerdere activacategorieën en is gediversifieerd op geografisch en sectoraal vlak. Door die diversifiëring is een potentieel rendement op lange termijn mogelijk.

Risico’s

De voornaamste te overwegen risico’s zijn:

 • Het marktrisico, bestaande uit de prestaties uit het verleden alsook de potentiële toekomstige evolutie van de markten, in verband met de financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken is hoog. Verschillende factoren kunnen een invloed hebben op deze financiële instrumenten, zoals onder andere de evolutie van de financiële markten en de economische situatie van de instellingen van de financiële instrumenten, de algemene situatie van de wereldeconomie en de politieke en economische context van elk land. Ook de waarde van de aandelen van Star Fund kunnen verhogen of verlagen naargelang de evolutie van de financiële markten.
 • Het verwachte kredietrisico (risico van tegenpartij) van de onderliggende beleggingen wordt beschouwd als gemiddeld.
 • Bovendien kan het valutarisico de prestaties van het compartiment beïnvloeden. Er wordt geen enkele waarborg gegeven qua rendement en/of het recupereren van het beginkapitaal. Bovendien zijn bedragen belegd in een ICB niet gedekt door het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten. Deze fiscale wetgeving kan veranderen.


Minimumbedrag en looptijd

Het vereiste minimumbedrag is 24 euro per maand, het maximumbedrag is 940 euro per jaar (voor het inkomstenjaar  2018 - aanslagjaar 2019). Tot 64 jaar heeft de Belgische belastingplichtige de mogelijkheid om tegen fiscaal voordelige voorwaarden elk jaar een bedrag te beleggen in dit pensioenspaarfonds. Het pensioenkapitaal (bestaande uit de periodieke aankoop van aandelen) kan worden geliquideerd op verzoek van de klant, op het ideale moment. Het pensioenspaarfonds ING Star Fund heeft geen vervaldatum.

Kosten

Het vereiste minimumbedrag is 24 euro per maand, het maximumbedrag is 940 euro per jaar (voor het inkomstenjaar  2018 - aanslagjaar Uitgifteprovisie: 3%; uitstapprovisie: 0%; beheerskosten: 1,17% waarvan 1% (maximum) beheerskosten per jaar (tarief geldig op 01/05/2018 en wijzigbaar na voorafgaand bericht, voor en na de intekening).

Fiscaal stelsel

Er wordt geen roerende voorheffing afgehouden op de opbrengsten van Star Fund (volgens de huidige wetgeving). Op het moment dat u 60 wordt, betaalt u enkel de “eenmalige belasting op het langetermijnsparen” van 8% (volgens de huidige wetgeving). Het bedrag van die belasting wordt berekend op het totaalbedrag van de gestorte premies, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Dit fiscaal regime is van toepassing op fysieke personen (minstens 18 en jonger dan 65 jaar), wonende in België op het moment van intekening. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke klant en kunnen later gewijzigd worden.

Waarde van het contract (reserve)

De netto-inventariswaarde wordt berekend in euro. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website www.nnip.com.

Klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A.

Belangrijk

Alvorens in te tekenen, raden wij u aan kennis te nemen van het volgende

 • Het document met de essentiële beleggersinformatie (KIID)
 • Het prospectus
 • Het laatste periodieke verslag


Deze documenten, opgesteld in het Nederlands en het Frans, zijn gratis te verkrijgen in uw ING-kantoor en op www.ing.be.

Beleggingsplan (ook voor jongeren)

Korting van 20 euro bij iedere inschrijving voor het ING Focus Plan (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België nv en wederzijds akkoord) waarvan de aanvraag tussen 01/01/2018 en 31/12/2018 is ingediend bij ING België nv. Aanbod uitsluitend bestemd voor personeelsleden van een partneronderneming van het ING Privilegio-programma (lijst op aanvraag) en voor hun kinderen. Korting bij inschrijving voor elk kind dat op 01/01/2018 nog geen ING Focus Plan heeft.

ING Focus Plan is een (niet-fiscaal) periodiek beleggingsplan met een minimale looptijd van één jaar. Stortingen zijn mogelijk vanaf 25 euro. De bedragen worden belegd in duizendsten van kapitalisatieaandelen van fondsen naar Luxemburgs recht (met onbepaalde looptijd). Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste periodieke verslag van de Luxemburgse fondsen waarin binnen het kader van het Focus Plan kan worden belegd, zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en in het Frans, in uw ING-kantoor, telefonisch op het nummer 02 464 60 01 en op www.ing.be. De financiële dienstverlening van de fondsen in het Focus Plan wordt verzorgd door ING. De netto-inventariswaarden worden op iedere openbare bankwerkdag in België in de financiële pers gepubliceerd. Ze zijn eveneens beschikbaar op www.ing.be. BELANGRIJK: raadpleeg vooraf de essentiële beleggersinformatie (KIID) in uw ING-kantoor of op www.ing.be. Uitgifteprovisie: 3%. Jaarlijkse beheersprovisie – naargelang het gekozen compartiment. Beurstaks bij terugkoop (kapitalisatieaandelen): 1% (met een max. van 1.500 euro). Kosten en taks geldig op 01/01/2018, wijzigbaar vóór en na de intekening met voorafgaand bericht. Fiscaliteit – naargelang het gekozen compartiment.

Onder “fonds” verstaan we:

bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal); - gemeenschappelijk beleggingsfonds telkens naar Luxemburgs recht. Het ING Focus Plan wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door ING België nv – Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod. Ze vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 06/04/1995 inzake het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen. De klant dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen.

De klant blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.