Pensioen via uw vennootschap

AXA Individuele Pensioentoezegging

  • Individueel contract

  • 100% aftrekbaar

  • Grote Flexibiliteit


Bent u als zelfstandige bedrijfsleider op zoek naar een pensioenplan dat voor uw onderneming 100% fiscaal aftrekbaar is? Met de Individuele pensioentoezegging spaart u via uw vennootschap voor uw pensioen.​

De voordelen voor uw bedrijf

  • Minder belastingen: onder bepaalde voorwaarden zijn de gestorte premies 100% fiscaal aftrekbaar.
  • Flexibel: u kunt het contract altijd wijzigen.
  • Cumuleerbaar: dit contract kan tegelijk met andere professionele pensioenplannen worden geopend (zoals een VAPZ of een groepsverzekering).
  • Aftrekbare beroepskost: de stortingen die door uw onderneming worden verricht blijven volledig als beroepskost aftrekbaar.

De voordelen voor u

  • Extra pensioenkapitaal: u bouwt een stevig pensioenkapitaal op.
  • Extralegaal voordeel: onder bepaalde voorwaarden worden de premies betaald door de onderneming en worden ze niet belast als voordelen in natura op uw privé-inkomsten.
  • Mogelijkheid tot voorschot: met de formules ‘crest’ en ‘secure’ kunt u een deel van uw kapitaal op elk moment gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning in de eurozone.

Geïnteresseerd?

Terug naar Zelfstandigen