Spaarrekeningen

ING Groen Boekje

Kies voor de klassieke spaarrekening: zonder kosten, online en via kantoor.

Met deze klassieke spaarrekening beheert u uw spaargeld zoals u dat wilt! Online op uw computer, maar ook op uw smartphone en tablet of in een Self'Bank. En dat allemaal zonder kosten!

 • Rekening zonder kosten

  U betaalt niets om deze klassieke spaarrekening te openen en te beheren.

 • Voor iedereen

  Nog geen cliënt bij ING? Ook voor u is deze klassieke spaarrekening interessant!

 • Uw geld altijd beschikbaar

  U neemt geld op wanneer u maar wil, zonder beperkingen!

Sparen? Zeker en vast! Met wat geld op een spaarrekening hoeft u zich geen zorgen te maken over onverwachte grotere uitgaven: de wasmachine die het plots begeeft, de auto die moet hersteld worden enz.

Waarom niet een klassieke spaarrekening zoals het ING Groen Boekje overwegen? Dat is een gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd en een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

De rentetarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. U vindt de geldende rente online en in alle ING-kantoren. Als de rente wijzigt, brengen we de rekeninghouders daarvan op de hoogte via hun rekeningafschriften. Het saldo van de rekening is makkelijk op te volgen via de rekeningafschriften, Home'Bank en de apps voor smartphone en tablet.

Opening zonder kosten, online of in uw kantoor:

Makkelijk beheer. Gratis en online:

 • U betaalt 0 euro om deze spaarrekening te openen of beheren

  Zowel de opening als het beheer zijn gratis. Ook de overschrijvingen zijn gratis. U doet ze zelf online of via uw smartphone of tablet. Hebt u een ING-zichtrekening aan deze spaarrekening gekoppeld? Dan doet u uw stortingen ook in een Self'Bank.

  Bent u houder van een rekening en wilt u ze sluiten? Bekijk hier hoe u dit online doet.

 • U kiest hoe, hoeveel en hoelang u spaart

  Als het past, elke maand of elk jaar. 0 euro of 10 euro of 100 euro per keer. Aan u de keuze. Gedurende 1 maand, 1 jaar, 10 jaar of … In elk geval zolang u zelf wilt. De stortingen doet u zelf online, of op uw smartphone en tablet.

U kunt ook altijd aan uw geld als u het nodig hebt: gewoon overschrijven naar uw zichtrekening en klaar!

Deze gereglementeerde spaarrekening valt onder de Belgische wetgeving. En het is bij wet verboden om negatieve interesten aan te rekenen op de rekening. ING zal dat dan ook nooit doen.

Wat als ING failliet zou gaan?

Tot 100.000 euro is uw spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel (pdf). Het resterende bedrag niet. Dat kunt u mogelijk verliezen of het kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in).

Voor meer info, raadpleeg de essentiële spaardersinformatie (pdf).

 • U betaalt geen belastingen op uw interesten

  Zijn de interesten op uw ING Groen Boekje lager dan 960 euro? Dan betaalt u er geen roerende voorheffing van 15% op. Gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan bent u op uw gemeenschappelijke ING Oranje Boekje vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1920 euro per koppel (inkomstenjaar 2018).

 • We storten uw interesten automatisch op uw spaarrekening

  De basisinteresten krijgt u jaarlijks uitbetaald op 1 januari. De getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden. Deze interesten krijgt u elke 3 maanden uitbetaald op vaste tijdstippen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Het saldo en de interesten van uw rekening volgt u makkelijk op via uw rekeningafschriften, Home'Bank en onze apps voor smartphone en tablet.

Deze rekening is een eenvoudige spaarrekening. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten. Maar voor u ze opent, raden we u aan om deze nuttige documenten te lezen zodat u op de hoogte bent van alle details.