Spaarrekeningen

ING Oranje Boekje

Kies voor de klassieke spaarrekening. Online of via uw kantoor, en zonder kosten.

Met deze klassieke spaarrekening beheert u uw spaargeld zoals u dat wenst! Online op uw computer, maar ook op uw smartphone en tablet of in een Self'Bank. En dat allemaal Zonder kosten, uiteraard!

 • Rekening zonder kosten

  U betaalt niets om deze klassieke spaarrekening te openen en te beheren.

 • Voor iedereen

  Nog geen cliënt bij ING? Ook voor u is deze klassieke spaarrekening interessant!

 • Uw geld altijd beschikbaar

  U neemt geld op wanneer u maar wenst, zonder beperkingen!

Sparen? Natuurlijk! Slimme spaarders houden altijd een appeltje voor de dorst. Ze hebben doorgaans ongeveer 6 nettomaandlonen op een rekening staan. Zo zijn ze altijd gerust en zijn ze klaar voor geplande en onverwachte uitgaven.

Het ING Oranje Boekje is een gereglementeerde spaarrekening met een onbeperkte looptijd en een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

De rentetarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. U vindt de geldende rente online en in alle ING-kantoren. Als de rente wijzigt, brengen we de rekeninghouders daarvan op de hoogte via hun rekeningafschriften. Het saldo van de rekening is makkelijk op te volgen via de rekeningafschriften, Home'Bank en de apps voor smartphone en tablet.

Opening zonder kosten, online of in uw kantoor:

Makkelijk beheer. Online en zonder kosten:

 • U betaalt 0 euro om deze spaarrekening te openen

  Zowel de opening als het beheer zijn gratis. Ook de overschrijvingen zijn gratis. U doet ze zelf online of via uw smartphone of tablet doet. Hebt u een ING-zichtrekening aan deze spaarrekening gekoppeld? Dan doet u uw stortingen ook in een Self’Bank.

  Bent u houder van een rekening en wilt u ze sluiten? Bekijk hier hoe u dit online doet.

 • U kiest hoe, hoeveel en hoelang u spaart

  Als het past, elke maand of elk jaar. 0 euro of 10 euro of 100 euro per keer. Aan u de keuze. Gedurende 1 maand, 1 jaar, 10 jaar of … In elk geval zolang u zelf wilt. De stortingen doet u zelf online of op uw smartphone en tablet.

U kunt ook altijd aan uw geld als u het nodig hebt: gewoon overschrijven naar uw zichtrekening en klaar!

Deze gereglementeerde spaarrekening valt onder de Belgische wetgeving. En het is bij wet verboden om negatieve interesten aan te rekenen op de rekening. ING zal dat dan ook nooit doen.

Wat als ING failliet zou gaan?

Tot 100.000 euro is uw spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel (pdf). Het resterende bedrag niet. Dat kunt u mogelijk verliezen of het kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in).

Voor meer info, raadpleeg de essentiële spaardersinformatie (pdf).

 • U betaalt geen belastingen op uw interesten

  Zijn de interesten op uw ING Oranje Boekje lager dan 960 euro? Dan betaalt u er geen roerende voorheffing van 15% op. Gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan bent u op uw gemeenschappelijke ING Oranje Boekje vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1920 euro per koppel (inkomstenjaar 2018).

 • We storten uw interesten automatisch op uw spaarrekening

  De basisinteresten krijgt u jaarlijks uitbetaald op 1 januari. De getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden. Deze interesten krijgt u elke 3 maanden uitbetaald op vaste tijdstippen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Het saldo en de interesten van uw rekening volgt u makkelijk op via uw rekeningafschriften, Home’Bank en onze apps voor smartphone en tablet.

Deze rekening is een eenvoudige spaarrekening. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten. Maar voor u ze opent, raden we u aan om deze nuttige documenten te lezen zodat u op de hoogte bent van alle details.

Nog geen ING-cliënt?

Open uw spaarrekening in een kantoor naar keuze

Maak een afspraak
Al bij ING?

Open uw gratis spaarrekening, online!

Vraag aan via Home'Bank