Termijn- en andere rekeningen

ING Long Term Account

Profiteer tot 10 jaar van een vast rendement!

Uw geld op lange termijn beleggen met een rentevoet, looptijd en rendement dat op voorhand vastligt? En op de eindvervaldag de volledige som met interesten terugkrijgen? Dat kan met de termijnrekening van 1 tot 10 jaar bij ING. Zonder kosten!

 • Vast rentevoet

  De opbrengst van uw spaargeld: de rentevoet ligt op voorhand vast en blijft gelijk.

 • Tot 10 jaar sparen

  U kiest zelf hoelang u spaart, van 1 tot 10 jaar.

 • Uw geld is 100% veilig

  Deze rekening valt onder de Belgische wetgeving. Uw spaargeld is beschermd (tot 100.000 euro maximum) door het depositogarantiestelsel.

Hebt u spaargeld dat u de komende jaren niet zult gebruiken? Dan is een termijnrekening iets voor u. Deze niet-gereglementeerde spaarrekening is even veilig als een gewone spaarrekening, maar heeft een hogere rentevoet omdat u het bedrag de hele looptijd op de rekening laat staan. U stort 1 keer een bedrag en op de eindvervaldag krijgt u de volledige som terug. De interesten ontvangt u jaarlijks op de vervaldag.

Het saldo van de rekening is makkelijk op te volgen via de rekeningafschriften, Home'Bank, Business’Bank en de apps voor smartphone en tablet.

 • U moet niet naar een ING-kantoor om de rekening te openen.

  U opent uw ING Long Term Account op ing.be, in Home'Bank of uw ING-kantoor. Iedereen die 18 of ouder is en een ING-zichtrekening of een beleggingsrekening heeft, kan een ING Long Term Account openen. Jonger dan 18? Dan moeten uw ouders of wettelijke voogd de ING Long Term Account openen. Bent u al bij ING? Dan opent u de ING Long Term Account makkelijk en snel in Home'Bank.

 • U betaalt niets

  Zowel de opening als het beheer van de rekening kosten u niets.

 • U kent vanaf het begin de opbrengst van uw spaargeld

  De rentevoet ligt op voorhand vast en is afhankelijk van de looptijd. Ze blijft gelijk tijdens de hele spaarperiode.

 • U kiest zelf een looptijd tussen 1 en 10 jaar

  De interesten worden berekend van de eerste tot de voorlaatste dag.

 • U kiest hoeveel u spaart met een minimum van 1.000 euro

  Vanaf dat bedrag bepaalt u hoeveel u op de rekening zet.

 • Op de jaarlijkse vervaldag storten we automatisch de intresten van dat jaar op de ING-zichtrekening of -beleggingsrekening die aan uw ING Long Term Account gekoppeld is. Het saldo en de intresten van uw rekening volgt u makkelijk op via uw rekeningafschriften, Home'Bank en onze apps voor smartphone en tablet. Verlengt u de looptijd op de eindvervaldag? Dan kunt u de intresten ook op uw rekening laten staan, zodat uw spaargeld nog meer opbrengt!

 • U moet de interesten niet aangeven in uw personenbelasting

  U betaalt 30% roerende voorheffing op de interesten van uw ING Long Term Account. Deze roerende voorheffing is “bevrijdend”. Dat wil zeggen dat u ze niet moet vermelden in uw aangifte van de personenbelasting.

Deze rekening valt onder de Belgische wetgeving.

Wat als ING failliet zou gaan? Tot 100.000 euro is uw spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel (pdf). Het resterende bedrag niet. Dat kunt u mogelijk verliezen of het kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in).

Raadpleeg de stand van zaken van uw bescherming als cliënt van ING.

In Home'Bank

om de rekening nog de dag zelf te openen

Vraag aan via Home'Bank
Via deze website

zonder kaartlezer, opening binnen 5 werkdagen

Vraag aan via ing.be
In het kantoor

wanneer het u past

Maak een afspraak