Termijn- en andere rekeningen

ING Termijnrekening

Momenteel kunt u geen termijnrekening tot 1 jaar openen.

Hebt u spaargeld dat u meer dan 1 jaar opzij kunt zetten? Dan is de termijnrekening van 1 tot 10 jaar iets voor u.

 • Vast rendement

  De interestvoet ligt op voorhand vast en blijft gelijk.

 • Sparen tot 1 jaar

  U kiest zelf hoelang u spaart, van 1 tot 360 dagen.

 • Uw geld is 100% veilig

  Deze rekening valt onder de Belgische wetgeving. Uw spaargeld (tot 100.000 maximum) is beschermd door het depositogarantiestelsel.

Wilt u sparen met geld dat u even kunt missen én zeker zijn van uw rendement? Ga voor de termijnrekening van ING. U stort 1 keer een bedrag op deze niet-gereglementeerde spaarrekening en laat het de hele looptijd op de rekening staan. Op de eindvervaldag krijgt u de volledige som met interesten terug.

Het saldo en de interesten van uw rekening volgt u makkelijk op via uw rekeningafschriften, Home'Bank en onze apps voor smartphone en tablet.

 • U betaalt niets om deze spaarrekening te openen of te beheren

  Zowel de opening als het beheer van de rekening zijn gratis.

 • U kent vanaf het begin de opbrengst van uw spaargeld. De interestvoet ligt op voorhand vast en is afhankelijk van het bedrag op de rekening, de munteenheid en de looptijd. Ze blijft gelijk tijdens de hele spaarperiode.

 • Op de eindvervaldag storten we de interesten op de ING-zichtrekening of -beleggingsrekening die aan uw termijnrekening gekoppeld is. Het saldo van de rekening is makkelijk op te volgen via de rekeningafschriften, Home'Bank en onze apps voor smartphone en tablet.

  Verlengt u de looptijd? Dan kunt u de interesten ook op de rekening laten staan, zodat uw spaargeld nog meer opbrengt!

 • U moet de interesten niet aangeven in uw personenbelasting. U betaalt 30% roerende voorheffing op de interesten van uw ING Termijnrekening. Deze roerende voorheffing is “bevrijdend”. Dat wil zeggen dat u ze niet moet vermelden in uw aangifte van de personenbelasting.

  Reglement ING Termijnrekening .

Hebt u een termijnrekening in euro?

U kiest een looptijd tussen 1 en 360 dagen en het bedrag dat u wilt spaart met een minimum van 1.000 euro.

Hebt u een termijnrekening in een andere munteenheid?

Bij de Amerikaanse dollar, Engelse pond en Zwitserse frank kiest u een looptijd tussen 1 dag en 12 maanden. Bij andere munteenheden kiest u een looptijd tussen 2 dagen en 12 maanden.

U bepaalt zelf het spaarbedrag: uw startbedrag omgerekend overeenkomen met 5.000 euro.

De interesten worden berekend van de eerste tot de voorlaatste dag.

Deze rekening valt onder de Belgische wetgeving.

Wat als ING failliet zou gaan? Tot 100.000 euro is uw spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel (pdf). Het resterende bedrag niet. Dat kunt u mogelijk verliezen of het kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in).

Raadpleeg de stand van zaken van uw wettelijke bescherming als ING-cliënt.

Deze rekening is een eenvoudige termijnrekening. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten. Maar voor u ze opent, raden we u aan om deze nuttige documenten te lezen zodat u op de hoogte bent van alle details.

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be.