Overzicht van de rentevoeten op de gereglementeerde spaarrekeningen

Renteverandering op 09/01/2023

Basisrente en getrouwheidspremie (op jaarbasis) Tot en met 08/01/2023 Vanaf 09/01/2023
ING Tempo Sparen 0.01% en 0.10% 0.70% en 0.70%
ING Oranje Boekje 0.01% en 0.10% 0.40% en 0.10%
ING Groen Boekje 0.01% en 0.10% 0.40% en 0.10%
ING Lion Deposit 0.01% en 0.10% 0.40% en 0.10%
ING Lion Premium Spaarboekje 0.01% en 0.10% 0.40% en 0.10%
ING Tempo Sparen ING Oranje Boekje ING Groen Boekje ING Lion Deposit ING Lion Premium Spaarboekje
Aangeboden door ING België NV, Belgisch recht van toepassing
Natuur Gereglementeerde spaarrekening
Doelstelling Spaar regelmatig zonder daarbij na te denken. Beheer je spaargeld zoals je wenst.
Minimale storting Niet van toepassing
Maximale storting 500 EUR / maand Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de interesten Vrijstelling (inkomsten 2022) tot 980 EUR. Daarboven 15%. Vrijstelling (inkomsten 2022): alleenstaanden tot 980 EUR en gehuwden of wettelijk samenwonenden tot 1.960 EUR. Daarboven 15%.
Looptijd Geen vaste looptijd, een rekening openen of afsluiten kan op elk ogenblik.
Rentewijziging Mogelijk op elk moment, meegedeeld via de rekeninguittreksels.
Gratis online rekeninguittreksels Ja
Kosten Geen Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokosten Geen
Opening Gratis via ING Banking App, Home'Bank en je kantoor Niet gecommercialiseerd Gratis via ING Banking App, Home'Bank en je kantoor (huurwaarborg) Niet gecommercialiseerd
Rekening voorbehouden voor internetgebruik Ja Neen Ja
Zichtbaar en beheerbaar via ING Banking App en Home'Bank Ja
Cash afhalen of storten Neen Ja Ja (behalve huurwaarborg) Neen
Maximaal balans Niet van toepassing
Bescherming van spaargeld Tot 100.000 EUR per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Meer info in de Informatiefiche over de depositobescherming.
Risico's Bij (risico op) faillissement van de financiële instelling: verlies of vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van spaargeld boven beschermde 100.000 EUR. Inflatierisico: stijgende prijzen (inflatie) kunnen uw koopkracht negatief beïnvloeden.
Heb je een klacht? Contacteer ING Complaint Management (link hieronder) of de Ombudsman in financiële geschillen.