Uw financiële check-up


Uw financiële situatie onder de loep

Op basis van uw huidige financiële situatie stelt uw Personal Banker een persoonlijk financiële check-up op.

Voordelen

Dankzij een gedetailleerde rapportering van uw financiële toestand krijgt u een perfecte kijk op uw vermogen en inkomsten en uw behoeften. Hij zal vervolgens oplossingen formuleren.

Een vierstappenplan

Via een actief vierstappenplan komt uw Personal Banker tot uw persoonlijk financieel plan waarmee u zich zorgeloos kunt voorbereiden op uw financiële toekomst!

  Wat doet uw Personal Banker? Concreet?
Stap 1   Hij maakt een inventaris van uw vermogen.  Uw Personal Banker brengt uw financiële situatie in kaart: uitgaven, inkomsten, verzekeringspolissen, liquide middelen, beleggingen, pensioenvooruitzichten, leningen, vastgoed, ….
Stap 2  Hij analyseert uw  financiële doelstellingen.

Uw Personal Banker onderwerpt elk financieel project dat u in de nabije of verre toekomst wilt verwezenlijken aan een grondige analyse:

  • Is het project haalbaar?
  • Wat moet er bijgestuurd worden?
  • Wat zijn interessante mogelijkheden?
Stap 3   Hij stelt een actieplan op.

Uw Personal Banker berekent wat voor u de juiste aanpak is:

  • Hij bespreekt samen met u het verslag met de aanbevelingen.
  • Hij legt u uit wat voor u de meest aangewezen strategie is op alle mogelijke vlakken: fiscaliteit, erfenisrecht, vermogen, juridisch, verzekeringen, beleggingen, ….
Stap 4  Hij onderneemt samen met u concrete acties. Uw Personal Banker kiest samen met u op een objectieve en constructieve manier de beste producten en diensten die u een vlekkeloze en zorgeloze financiële toekomst garanderen.