Content

Op weg naar zelfstandig zijn!

Studeren, wonen, reizen, werken... op de jongerensite van ING vindt u tips en tricks voor ieder moment van het leven.

  • Studies
  • Eigen stekje
  • Buitenland
  • Werken

Op eigen benen staan was nog nooit zo gratis!

Open nu uw ING Lion Account en krijg:

  1. een gratis zicht- en spaarrekening
  2. gratis internetbankieren met Home’Bank
  3. gratis mobiel bankieren met onze app ING Smart Banking
  4. ING-medewerkers die altijd voor u klaarstaan in onze vele kantoren

100% mobiel

Uw geldzaken regelen was nog nooit zo gemakkelijk!


Wettelijke bepalingen

Aanbod geldig voor de opening van een ING Lion Account (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord) in de periode van 08/05/2017 tot en met 04/06/2017, mits de ING Smart Banking-diensten in dezelfde periode geactiveerd worden voor gebruik op een smartphone of een tablet en de uitvoering van minstens 10 verrichtingen op uw rekening voor 04/06/2017. Met verrichting bedoelen we elke geldstorting of –afhaling, elke aankoop met de ING Lion Account of elke bankoverschrijving van of naar uw rekening, en dit ongeacht het bedrag. Aanbod voorbehouden voor natuurlijke personen die tussen 18 en 25 jaar oud zijn in de periode van 08/05/2017 tot en met 04/06/2017 en op 08/05/2017 nog geen (mede)houder zijn van een zichtrekening of van een spaarrekening bij ING België. Het aanbod is beperkt tot een eenmalige storting van 50 euro per rekening (geopend op naam van een of meerdere rekeninghouders) en per persoon (eenzelfde persoon kan slechts een geschenk ontvangen voor één enkele rekening die op haar naam geopend is). Het bedrag wordt op de aldus geopende ING Lion Account gestort in de loop van de maand augustus 2017. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van ING voor dezelfde dienst.

De voorwaarden en bepalingen van de ING-spaarrekeningen (algemeen reglement der verrichtingen van ING, reglementen van de ING-spaarrekeningen, essentiële spaardersinformatie, rentevoeten, tarieven van de verrichtingen en alle andere aanvullende informatie) zijn beschikbaar in uw ING-kantoor, op www.ing.be of telefonisch op het nummer 02 464 60 01. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord.

ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393. BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.