Welkom bij ING

Blij dat u binnenkort deel uitmaakt van de ING-familie!

Tussen begin april en eind juni 2018 stapt u over op de producten en diensten van ING*. Maar wat houdt dat nu precies in?

Uw toekomstige ING-product sluit zo nauw mogelijk aan bij uw huidige Record-product, om de omschakeling naar ING voor u zo eenvoudig mogelijk te houden. Via brief ontving u al een aantal essentiële boodschappen. Hier vindt u heel wat aanvullende informatie.

Benieuwd wat er al dan niet verandert voor uw bankproducten? We hebben het handig samengevat in een vraag-en-antwoord vorm. Stel uw vraag in de grijze balk hieronder of klik op één van de icoontjes. U krijgt dan een overzicht van de vragen per product.

Vandaag kunnen we u nog geen informatie geven over uw toekomstige ING-kantoor, het is nog te vroeg om hierover in detail te kunnen treden. Binnenkort ontvangt u meer nieuws per brief, en wordt ook deze website aangevuld met meer info.

Elke Record-klant heeft in de loop van de laatste twee weken van januari een update gekregen per brief. Hebt u geen brief ontvangen, of vindt u die niet meer terug? Hieronder vindt u alles terug in digitale versie.

*Onder voorwaarde van de voorafgaandelijke goedkeuring door de toezichthouder.
Wettelijk hebt u de mogelijkheid om, als u het niet eens bent met de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de rekeningen en de betalingsdiensten, uw contract voor de betrokken zicht- of spaarrekening en betalingsdiensten (o.a. uw kaarten, homebanking applicaties,...) onmiddellijk en kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop deze wijzigingen in werking treden (voor 01/04/2018). Als wij van u geen reactie krijgen, gaan wij ervan uit dat u voormelde wijzigingen aanvaardt.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die aan ING België meegedeeld worden op basis van onderhavig contract worden door ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, verwerkt voor het centraal beheer van de cliënten, het beheer van rekeningen en betalingen, de marketing van bank-, verzekerings- en financiële diensten (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), het globale overzicht van de cliënt, de controle van de verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden, voor eventuele makelaarsdiensten (o.a. verzekeringen), het vermogensbeheer (beleggingen) en de toekenning en het beheer van kredieten.

Deze gegevens worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de ING Groep binnen de Europese Unie (lijst op aanvraag) die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen voor centraal cliëntenbeheer, marketing (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), globaal overzicht van de cliënten, het verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden).

Bovendien worden deze gegevens die door ING worden verzameld als verzekeringstussenpersoon ook meegedeeld aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren en gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (lijst op aanvraag) voor zover dit nodig is voor het sluiten en het beheren van het verzekeringscontract (meer bepaald voor de beoordeling van het verzekerde risico), de marketing van verzekeringsdiensten (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), centraal cliëntenbeheer en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden).

Elke natuurlijke persoon kan de gegevens die op hem betrekking hebben, raadplegen en laten corrigeren. Voor meer informatie kunt u de Privacy verklaring van ING België alsook het artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van ING België op ING website (www.ing.be) of bij uw kantoor raadplegen.

Als u dat wenst, kunt u zich kosteloos verzetten tegen:

  • de verwerking van uw gegevens door ING België met het oog op direct marketing;
  • de mededeling van uw gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING en/of verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren in de Europese Unie voor direct marketing.

U kunt dit doen door te bellen naar de Infodesk van Record Bank op het nummer 02/728.90.16, bereikbaar iedere werkdag van 8u30 tot 17u.