Welkom bij ING

Blij dat u erbij komt!

Binnenkort is het zover: dan kleurt uw leven wat meer oranje! In de loop van januari brachten we u al op de hoogte van de samensmelting van de bankactiviteiten van Record Bank en ING België in april 2018. Om de omschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, stapt niet iedereen tegelijk over naar de producten en diensten van ING. Normaal gezien krijgt elke Record-klant tijdig informatie over de datum van zijn omschakeling en over zijn toekomstige ING-kantoor.

Bekijk onze welkomstvideo

Benieuwd wat er al dan niet verandert voor uw bankproducten?

We hebben het handig samengevat in een vraag-en-antwoordvorm. Stel uw vraag in de grijze balk hieronder of klik op één van de icoontjes.
We zorgen er voor dat deze website regelmatig wordt geüpdatet met de nieuwste informatie.

Op zoek naar uw nieuwe ING-kantoor?

Twee weken voor uw overstap laten we u weten waar u - vanaf de maandag na de overstap - terecht kunt voor uw bankzaken. De contactgegevens, openingsuren en andere nuttige info vindt u in de ING-kantoorzoeker.

Hebt u uw uitnodiging voor de Welcome Day gekregen?
Een nieuwe samenwerking, dat mag gevierd worden. We hopen u te mogen verwelkomen in een ontspannen sfeer bij een hapje en een drankje tijdens de Welcome Day in uw nieuwe ING-kantoor. Hou uw persoonlijke code bij de hand (u vindt deze in uw uitnodiging) en schrijf u hier in.

Hieronder kunt u alle briefwisseling nog eens nalezen in de digitale versie:

Na uw overstap naar ING zult u gebeld worden vanop het nummer 02 423 29 29 en alleen als wij een actief telefoonnummer van u hebben. ING zal nooit via e-mail of telefoon om vertrouwelijke gegevens vragen die ze al heeft, zoals uw e-mail, uw adres of uw rekeningnummer. Hetzelfde geldt voor de cijfercodes die uw ING-kaartlezer aanmaakt. Krijgt u toch een bedrieglijk telefoontje van iemand die zich voordoet als een medewerker van uw bank? Bel ons onmiddellijk op +32 78 150 391. We zijn elke werkdag bereikbaar van 10 tot 20 uur.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die aan ING België meegedeeld worden op basis van onderhavig contract worden door ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, verwerkt voor het centraal beheer van de cliënten, het beheer van rekeningen en betalingen, de marketing van bank-, verzekerings- en financiële diensten (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), het globale overzicht van de cliënt, de controle van de verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden, voor eventuele makelaarsdiensten (o.a. verzekeringen), het vermogensbeheer (beleggingen) en de toekenning en het beheer van kredieten.

Deze gegevens worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de ING Groep binnen de Europese Unie (lijst op aanvraag) die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen voor centraal cliëntenbeheer, marketing (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), globaal overzicht van de cliënten, het verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden).

Bovendien worden deze gegevens die door ING worden verzameld als verzekeringstussenpersoon ook meegedeeld aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren en gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (lijst op aanvraag) voor zover dit nodig is voor het sluiten en het beheren van het verzekeringscontract (meer bepaald voor de beoordeling van het verzekerde risico), de marketing van verzekeringsdiensten (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), centraal cliëntenbeheer en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden).

Elke natuurlijke persoon kan de gegevens die op hem betrekking hebben, raadplegen en laten corrigeren. Voor meer informatie kunt u de Privacy verklaring van ING België alsook het artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van ING België op ING website (www.ing.be) of bij uw kantoor raadplegen.

Als u dat wenst, kunt u zich kosteloos verzetten tegen:

  • de verwerking van uw gegevens door ING België met het oog op direct marketing;
  • de mededeling van uw gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING en/of verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren in de Europese Unie voor direct marketing.

U kunt dit doen door te bellen naar de Infodesk van Record Bank op het nummer 02/728.90.16, bereikbaar iedere werkdag van 8u30 tot 17u.